ผลิตภัณฑ์ของเรา

“บริษัทยึดหลักการมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม”

 

ข้าวเปลือกที่ผ่านการคัดเลือกคุณภาพจะถูกนำไปจัดเก็บภายในคลังสินค้าของบริษัทฯ 

ข้าวเปลือกจะถูกนำมาผ่านขั้นตอนต่างๆในกระบวนการผลิต ด้วยเครื่องจักรทันสมัย ทำงานในระบบอัตโนมัติ ควบคุมงานโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ 

เรามีการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิตและการบรรจุจนเป็นสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่พร้อมจะส่งมอบให้แก่ลูกค้านั้น ได้คุณภาพ ปราศจากสิ่งเจือปนและผ่านเกณฑ์มาตรฐานการรับรองสากล ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

“เราส่งมอบข้าวที่เราผลิตด้วยความใส่ใจไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลก”