งานรับรางวัล Gold Trusted Brand 2023

งานรับรางวัล Gold Trusted Brand 2023

ข้าวหงษ์ทองได้รับรางวัล Gold Trusted Brand 2023 จากการโหวตของผู้บริโภคชาวฮ่องกง.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.trustedbrands.asia/brand-showcase/golden-phoenix/

งานรับรางวัล Gold Trusted Brand 2022

งานรับรางวัล Gold Trusted Brand 2022

ข้าวหงษ์ทองได้รับรางวัล Gold Trusted Brand 2022 จากการโหวตของผู้บริโภคชาวฮ่องกง.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: Golden Phoenix - 2022 Trusted Brands Hong Kong Winner 

งานรับรางวัล Gold Trusted Brand 2021

งานรับรางวัล Gold Trusted Brand 2021

ข้าวหงษ์ทองได้รับรางวัล Gold Trusted Brand 2021 จากการโหวตของผู้บริโภคชาวฮ่องกง.

 

งานรับรางวัล Gold Trusted Brand 2020

งานรับรางวัล Gold Trusted Brand 2020

ข้าวหงษ์ทองได้รับรางวัล Gold Trusted Brand 2020 จากการโหวตของผู้บริโภคชาวฮ่องกง.

งานรับรางวัล Gold Trusted Brand 2019

งานรับรางวัล Gold Trusted Brand 2019

ข้าวหงษ์ทองได้รับรางวัล Gold Trusted Brand 2019 จากการโหวตของผู้บริโภคชาวฮ่องกง.

งานรับรางวัล PARKNSHOP Super Brand Award 2019

งานรับรางวัล PARKNSHOP Super Brand Award 2019

ข้าวหงษ์ทองได้รับรางวัล PARKNSHOP Super Brand Award 2019 จากประเทศฮ่องกง.

ร่วมแสดงความยินดี 

ร่วมแสดงความยินดี 

คณะผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ Mr. Kenneth Chan เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผู้มีคุณาปการกับประเทศไทย ในงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 100 ปี การสถาปนาสมาคมผู้ส่งออกข้าวแห่งประเทศไทย  ณ โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 

80 ปี “ข้าวหงษ์ทอง” สยายปีกผู้นำตลาดข้าวโลก

80 ปี “ข้าวหงษ์ทอง” สยายปีกผู้นำตลาดข้าวโลก

จากโรงสีข้าวเล็กๆ ที่ดำเนินธุรกิจมาด้วยความตั้งใจที่จะส่งมอบข้าวหอมมะลิคุณภาพดี สู่ผู้บริโภค ภายใต้สโลแกน “คุณภาพนำหน้า ราคายุติธรรม บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” ปัจจุบันมีการกระจายสินค้าออกสู่ตลาดทั่วประเทศ และทวีปต่างๆ ทั่วโลก “ข้าวหงษ์ทอง” ฉลองความสำเร็จ 80 ปี สยายปีกสู่ผู้นำตลาดข้าวของโลก

งานรับรางวัล Gold Trusted Brand 2018

งานรับรางวัล Gold Trusted Brand 2018

ข้าวหงษ์ทองได้รับรางวัล Gold Trusted Brand 2018 จากการโหวตของผู้บริโภคชาวฮ่องกง.

งานรับรางวัล PARKNSHOP Super Brand Award 2018

งานรับรางวัล PARKNSHOP Super Brand Award 2018

ข้าวหงษ์ทองได้รับรางวัล PARKNSHOP Super Brand Award 2018 จากประเทศฮ่องกง.

งานรับรางวัล Gold Trusted Brand 2023

งานรับรางวัล Gold Trusted Brand 2023

ข้าวหงษ์ทองได้รับรางวัล Gold Trusted Brand 2023 จากการโหวตของผู้บริโภคชาวฮ่องกง.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.trustedbrands.asia/brand-showcase/golden-phoenix/

งานรับรางวัล Gold Trusted Brand 2022

งานรับรางวัล Gold Trusted Brand 2022

ข้าวหงษ์ทองได้รับรางวัล Gold Trusted Brand 2022 จากการโหวตของผู้บริโภคชาวฮ่องกง.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: Golden Phoenix - 2022 Trusted Brands Hong Kong Winner 

งานรับรางวัล Gold Trusted Brand 2021

งานรับรางวัล Gold Trusted Brand 2021

ข้าวหงษ์ทองได้รับรางวัล Gold Trusted Brand 2021 จากการโหวตของผู้บริโภคชาวฮ่องกง.

 

งานรับรางวัล Gold Trusted Brand 2020

งานรับรางวัล Gold Trusted Brand 2020

ข้าวหงษ์ทองได้รับรางวัล Gold Trusted Brand 2020 จากการโหวตของผู้บริโภคชาวฮ่องกง.

งานรับรางวัล Gold Trusted Brand 2019

งานรับรางวัล Gold Trusted Brand 2019

ข้าวหงษ์ทองได้รับรางวัล Gold Trusted Brand 2019 จากการโหวตของผู้บริโภคชาวฮ่องกง.

งานรับรางวัล PARKNSHOP Super Brand Award 2019

งานรับรางวัล PARKNSHOP Super Brand Award 2019

ข้าวหงษ์ทองได้รับรางวัล PARKNSHOP Super Brand Award 2019 จากประเทศฮ่องกง.

ร่วมแสดงความยินดี 

ร่วมแสดงความยินดี 

คณะผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ Mr. Kenneth Chan เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผู้มีคุณาปการกับประเทศไทย ในงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 100 ปี การสถาปนาสมาคมผู้ส่งออกข้าวแห่งประเทศไทย  ณ โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 

80 ปี “ข้าวหงษ์ทอง” สยายปีกผู้นำตลาดข้าวโลก

80 ปี “ข้าวหงษ์ทอง” สยายปีกผู้นำตลาดข้าวโลก

จากโรงสีข้าวเล็กๆ ที่ดำเนินธุรกิจมาด้วยความตั้งใจที่จะส่งมอบข้าวหอมมะลิคุณภาพดี สู่ผู้บริโภค ภายใต้สโลแกน “คุณภาพนำหน้า ราคายุติธรรม บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” ปัจจุบันมีการกระจายสินค้าออกสู่ตลาดทั่วประเทศ และทวีปต่างๆ ทั่วโลก “ข้าวหงษ์ทอง” ฉลองความสำเร็จ 80 ปี สยายปีกสู่ผู้นำตลาดข้าวของโลก

งานรับรางวัล Gold Trusted Brand 2018

งานรับรางวัล Gold Trusted Brand 2018

ข้าวหงษ์ทองได้รับรางวัล Gold Trusted Brand 2018 จากการโหวตของผู้บริโภคชาวฮ่องกง.

งานรับรางวัล PARKNSHOP Super Brand Award 2018

งานรับรางวัล PARKNSHOP Super Brand Award 2018

ข้าวหงษ์ทองได้รับรางวัล PARKNSHOP Super Brand Award 2018 จากประเทศฮ่องกง.